Składki na ubezpieczenia (ZUS) przedsiębiorców NA 2018 ROK

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne przyjęte do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszone na  dany rok kalendarzowy
(wg projektu  ustawy budżetowej na rok  2018 -  4.443,- zł)

Składki na ubezpieczenia (ZUS) przedsiębiorców opłacane wg zasad ogólnych za  miesiące STYCZEŃ-MARZEC  2018 r. + zmiana od kwietnia 2018r.

Podstawa (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia j.w.)
                                                                                       - 2.665,80 zł
składka na ubezpieczenia społeczne:
emerytalne (19,52 %) - 520,36 zł
rentowe (8,00 %) - 213,26 zł
chorobowe ( 2,45 %) - 65,31 zł
wypadkowe ( 1,80 %) - 47,98 zł    (50% z 3,60%)   od 1.04.2018r składka na ubezpieczenie  
                                                                 wypadkowe wynosi 50% z  3,33% tj. 1,67%) - 44,52 zł

---------------------------------------------
razem ubezpieczenia społeczne - 846,91 zł                    od 01.04.2018r - 843,45 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r
Podstawa:  3.554,93 zł   (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2017r. ):
9,00 % -319,94 zł (7,75% - 275,51zł )

składka na fundusz pracy:  2,45 % - 65,31 zł )

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE SKŁADKI / MIESIĄC   - 1.232,16 zł            od 01.04.2018r   -   1.228,70 zł

Od 1.01.2018r łączną należność za wszystkie składki wpłacamy na indywidualne konto płatnika w ZUS (informacja dostępna również na stronie internetowej https://www.eskladka.pl/)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 Składki na ubezpieczenia (ZUS) przedsiębiorców opłacane wg zasad preferencyjnych na STYCZEŃ-MARZEC 2018 r. + zmiana od kwietnia 2018r.
Podstawa (30% najniższego wynagrodzenia) - 630,00 zł

składka na ubezpieczenie:
emerytalne (19,52 %) - 122,98 zł
rentowe (8,00 %) - 50,40 zł
chorobowe ( 2,45 %) - 15,44 zł
wypadkowe (50% z 3,60%) 1,80%   - 11,34 zł       od 1.04.2018r składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi
                                                                                        50% z  3,33% tj. 1,67%) - 10,52 zł

---------------------------------------------
razem ubezpieczenia społeczne - 200,16 zł          od 01.04.2018r - 199,34 zł
 Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r
9,00 % -319,94 zł (7,75% - 275,51zł )

                       
ŁĄCZNIE WSZYSTKIE SKŁADKI (na zasadach preferencyjnych)/ MIESIĄC   - 520,10 zł
                                                                                                         od 01.04.2018r - 519,28 zł
Od 1.01.2018r łączną należność za wszystkie składki wpłacamy na indywidualne konto płatnika w ZUS (informacja dostępna również na stronie internetowej https://www.eskladka.pl/)
 

Powered by Drupal - Design by artinet